WARSZTATY DLA GRUP

BRAK PRACOWNI CHEMICZNEJ W SZKOLE TO NIE PROBLEM!

Mały Naukowiec oferuje specjalne warsztaty dla klas szkoły podstawowej w placówkach na terenie województwa lubelskiego lub w naszym laboratorium w Lublinie.

Warsztaty to doskonałe uzupełnienie programu nauczania chemii, biologii, fizyki i przyrody o praktyczne umiejętności przeprowadzania doświadczeń ⚗️👩‍🔬🍄🔬🧬

Cykl zajęć nawiązując do tematów realizowanych w szkole gwarantuje dokładne zrozumienie zagadnień              i szybsze przyswojenie materiału 📔📙📚  Warsztaty mogą być realizowane jednorazowo, cotygodniowo, raz    w miesiącu lub wg harmonogramu ustalonego indywidualnie.
Mały Naukowiec zapewnia niezbędny sprzęt laboratoryjny i odczynniki 🧪🧫

 

Przejdź do zakładki KONTAKT i zapytaj o szczegóły.