Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie malynaukowiec.edu.pl (m.in. uzupełniając formularz kontaktowy) jest firma Mały Naukowiec Arleta Brodzka, z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 10 w Lublinie (20-716), posługująca się numerem NIP 863-164-07-24, zwana dalej „Mały Naukowiec”. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@malynaukowiec.edu.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  • poprzez zapisywanie technicznych logów (w tym adresów IP) na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu którym jest firma ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558, z którym to Mały Naukowiec zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Mały Naukowiec zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Mały Naukowiec.

POLITYKA COOKIES

  1. Mały Naukowiec na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Mogą być one odczytywane przez system Mały Naukowiec, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Mały Naukowiec (Google).

  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

  3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

  4. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas jako Mały Naukowiec charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

  5. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  6. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

Nota prawna: Prawa autorskie do treści pkt. 3 niniejszej polityki prywatności, dotyczącego polityki cookies przysługują w całości IAB Polska. Więcej informacji na: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  • a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

   b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

   c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

   d) w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do firmy, w zakresie: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony,

   e) w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej - cookies zostały opisane w odrębnym punkcie,

   f) w celu administrowania stroną internetową w zakresie: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do firmy. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe,

   g) w celu obsługi zapytania (uzupełnienia formularza kontaktowego) w zakresie temat i treść wiadomości, adres e-mail, nr telefonu.

  2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit a RODO. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie malynaukowiec.edu.pl jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.

  4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Mały Naukowiec jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, rozwiązania umowy bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Mały Naukowiec zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Mały Naukowiec do retencji danych.

  7. Mały Naukowiec ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  8. Mały Naukowiec nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Mały Naukowiec, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje (dostawcy serwera, współpracownicy B2B, księgowość).

  10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

  11. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Mały Naukowiec ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Mały Naukowiec dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Mały Naukowiec posiada wdrożone szyfrowanie danych, anonimizację oraz kontrolę dostępu (tylko dla uprawnionych osób), dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: Współpracownicy B2B, Dostawcy Serwera, Księgowość.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 1. Mały Naukowiec, w ramach działania serwisu malynaukowiec.edu.pl, nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez określony czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:
  • do czasu cofnięcia, skutecznego wniesienia sprzeciwu, skorzystania z prawa do bycia zapomnianym lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych uzupełnionych w formularzu przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, powiększonego o 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 38 miesięcy — w odniesieniu do danych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Mały Naukowiec zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie www: https://malynaukowiec.edu.pl/
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.